UNIVERSITI-UNIVERSITI TEMPATAN

Uni Malaya Mara Int. of
Technology
Uni.Tech.
Malaysia (Main)
Uni.Tech.Malaysia
(Chemistry Dept.)
Uni. Kebangsaan
Malaysia
Uni.Sains
Malaysia
Northern Uni.of
Malaysia
Int.Islamic
Uni.(UIA)
Universiti Putra
Malaysia
Uni.of Sarawak
Malaysia
Multimedia University
 
@Asia

PINTU KE DUNIA ANTARABANGSA

Jaring Gopher Jaring FTP Jaring

JARINGAN UNIVERSITI LUARNEGARA

BRAINTRACK University Index Harvard U Cambridge U M.I.T.
NYU Medical Edinburgh U M.S.U Stanford U
Kansas U Rutgers U University of Illinois CERN
N.C.S.A. Commercenet SunSite Primenet

Diterbitkan oleh Pergerakan Pemuda UMNO Cawangan Kemus, Alor Gajah, Melaka